First Name Last Name Teams (A – T) working location
Aman Agarwal B NSH 3002
Tanmay Agarwal B NSH 3002
Harsh Agarwal D NSH 1507
Aditya Agarwal Q NSH Atrium
Sarthak Ahuja D NSH 1507
Jorge Anton Garcia E NSH 4305
Hitesh Arora F NSH 3002
Laavanye Bahl F NSH 3002
Chunyan Bai D NSH 1507
Harjatin Baweja M NSH Atrium
Anish Bhattacharya N NSH 1513
Raunaq Mahesh Bhirangi A NSH 4305
Paulo Camasmie H NSH 1507
Sharvani Chandu R NSH 1513
Allie Chang A NSH 4305
Nadine Chang B NSH 3002
Angela Chao M NSH Atrium
Yujia Chen I NSH 4305
Xudong Chen J NSH Atrium
Shuoqi Chen O NSH Atrium
Xia (Stanley) Chen T NSH 1513
Allen Cheng P NSH 4305
Keene Chin G NSH Atrium
Wen-Hsuan Chu P NSH 4305
Ryan Coulson Q NSH Atrium
Victoria Dean C NSH Atrium
Kenan Deng K NSH 1507
Shubhankar Deshpande R NSH 1513
Eric Dexheimer S NSH Atrium
Aditya Dhawale F NSH 3002
Wei Dong H NSH 1507
Yuan Dong L NSH 4305
Matthew Dotson A NSH 4305
Kevin Edelson I NSH 4305
Angelica Feng J NSH Atrium
Benjamin Freed C NSH Atrium
Akshit Gandhi R NSH 1513
Chang Gao M NSH Atrium
Shubham Garg J NSH Atrium
Jaskaran Singh Grover J NSH Atrium
Abhay Gupta O NSH Atrium
Yihui He E NSH 4305
Avinash Hemaeshwara Raju K NSH 1507
Congrui Hetang P NSH 4305
Cherie Ho D NSH 1507
Jingxuan Hou S NSH Atrium
Ganesh Iyer G NSH Atrium
Joshua (Josh) Jaekel B NSH 3002
Syed Javed F NSH 3002
Ayush Jhalani L NSH 4305
Mengqing Jiang B NSH 3002
Nikhil Jog R NSH 1513
George Joseph A NSH 4305
Aubrey Kalashian N NSH 1513
Ashwin Khadke K NSH 1507
Michael Lee L NSH 4305
Dung Han Lee Q NSH Atrium
Robert Li T NSH 1513
Fangyu Li E NSH 4305
Jacky Liang M NSH Atrium
Jiahe Liao N NSH 1513
Chendi Lin C NSH Atrium
Chunhui Liu B NSH 3002
Qian Long S NSH Atrium
Yijun Luo T NSH 1513
John Macdonald A NSH 4305
Rishi Madhok C NSH Atrium
John Mai E NSH 4305
Anshuman Majumdar O NSH Atrium
Matthew Martone M NSH Atrium
Nithin Meganathan D NSH 1507
Mayra Melendez G NSH Atrium
Lukas Merkle R NSH 1513
Aaron Miller E NSH 4305
Brendan Miller G NSH Atrium
Zhiyu Min G NSH Atrium
Shohin Mukherjee O NSH Atrium
Jenny Nan L NSH 4305
Ramkumar Natarajan P NSH 4305
Anjana Kakecochi Nellithimaru H NSH 1507
Rupika Nilakant O NSH Atrium
Boshen Niu S NSH Atrium
Anuj Pahuja H NSH 1507
Jingjing Pan C NSH Atrium
Tanvir Parhar O NSH Atrium
Parv Parkhiya A NSH 4305
Prateek Parmeshwar N NSH 1513
Shubham Patil B NSH 3002
Jay Patrikar H NSH 1507
Jianing Qian I NSH 4305
Joshua Raanan C NSH Atrium
Atulya Ravishankar D NSH 1507
Neeraj Nagaraj Sajjan T NSH 1513
Aaditya Saraiya E NSH 4305
Sohil Savla F NSH 3002
Mohit Sharma Q NSH Atrium
Harsh Sharma S NSH Atrium
Maying Shen D NSH 1507
Changsheng Shen H NSH 1507
Himil Sheth I NSH 4305
Yunfei Shi P NSH 4305
Katherine Shih E NSH 4305
Sivan Si N NSH 1513
Talha Siddiqui P NSH 4305
Nitin Singh G NSH Atrium
Apoorv Singh J NSH Atrium
Samantha Speer K NSH 1507
Shreyas Srivatchan I NSH 4305
Scott Sun J NSH Atrium
Michael Tatum K NSH 1507
Ada Taylor F NSH 3002
Rohan Tiwari K NSH 1507
Chenfeng Tu L NSH 4305
Shivam Vats T NSH 1513
Heethesh Vhavle Naresh L NSH 4305
Sachin Vidyasagaran M NSH Atrium
Adam Villaflor S NSH Atrium
Vaibhav Viswanathan N NSH 1513
Kushal Vyas J NSH Atrium
YONGXIN WANG K NSH 1507
Chaoyang Wang R NSH 1513
Ning Wang T NSH 1513
Karun Warrior I NSH 4305
Thomas Weng F NSH 3002
Xinshuo Weng I NSH 4305
Stanley Winata O NSH Atrium
Chenxi Xu H NSH 1507
Karmesh Yadav P NSH 4305
Rui Yan Q NSH Atrium
Fan Yang R NSH 1513
Ziyu Yin C NSH Atrium
Kevin Zhang M NSH Atrium
Luxin Zhang A NSH 4305
Wuming Zhang L NSH 4305
Yang Zhang S NSH Atrium
Jialiang Zhao N NSH 1513
Jianmin Zheng T NSH 1513
Jingguang Zhou Q NSH Atrium
Zhihao Zhu Q NSH Atrium